СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 2019-10-08T13:14:07+00:00

ОТГОВОРЕН БИЗНЕС

Ние в Atlas&Co. разглеждаме бизнеса и социалната отговорност като две неразделни частици от едно цяло.

За нас е несъмнен факт, че всеки бизнес има възможността да допринесе за развитието на обществото, в което се развива, стига екипът му да е ангажиран с разгръщането и усвояването на този потенциал. Ние знаем, че отговорният бизнес расте по-бързо от безотговорния, затова третираме всеки един проект, който разработваме, с точно толкова грижа, внимание и енергия, колкото отделяме и на стандартните бизнес звена, като продажби, маркетинг или счетоводство.

ПРОЕКТИ

Като фирма, чиито основен ресурс е храната, смятаме, че приноса ни в тази сфера е от основно значение. Дарявайки храна и включвайки се доброволно в инициативи по сортиране и приготвяне на пакети за хора в необходимост, Атлас и Ко съчетава бизнес стратегията и социална отговорност.

Дарени стоки към Октомври 2019: 17122 бр. на обща стойност 35 000лв