СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 2019-09-11T12:33:55+00:00

ОТГОВОРЕН БИЗНЕС

Ние в Atlas&Co. разглеждаме бизнеса и социалната отговорност като две неразделни частици от едно цяло.

За нас е несъмнен факт, че всеки бизнес има възможността да допринесе за развитието на обществото, в което се развива, стига екипът му да е ангажиран с разгръщането и усвояването на този потенциал. Ние знаем, че отговорният бизнес расте по-бързо от безотговорния, затова третираме всеки един проект, който разработваме, с точно толкова грижа, внимание и енергия, колкото отделяме и на стандартните бизнес звена, като продажби, маркетинг или счетоводство.

ПРОЕКТИ

Българска хранителна банка – Ние като фирма, която се занимава с продажба на хранителни продукти вярваме, че можем да помогнем с ресура, който притежаваме. Дарявайки храна и включвайки се доброволно в инициативи по сортиране и приготвяне на пакети за хора в необходимост.